Arbetsmiljöansvar i byggprojekt

Undvik sanktionsavgifter med rätt kunskap om lagar och regler

Att inte följa bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan bli kostsamt

Ny kurs, 1 dag – läs mer

18 mars 2015 i Stockholm
25 maj 2015 i Borås

Arbetsgivarens ansvar att alla följer gällande föreskrifter

Den 1 juli 2014 trädde ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Under kursdagen får du veta mer om hur de olika bestämmelserna berör dig som arbetar inom byggsektorn. Din kunskap om vilka bestämmelser som gäller är viktig för att du ska kunna ta ditt ansvar och undvika att Arbetsmiljöverket riktar krav mot dig som arbetsgivare och att tvingas betala sanktionsavgift.

Ta steget mot ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete – anmäl dig till utbildning.