SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Särskilda krav på kunskap och kompetens inom arbetsmiljö för dig som är chef eller har en arbetsledande roll.


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar

Utbildningen kan också erbjudas företagsbeställd, där tid och omfattning anpassas efter ert behov. Kontakta oss för offertförfrågan.

Datum och ort

Pris
För prisuppgift och anmälan i Norrland, kontakta Lennart Lindahl, tel: 070-397 65 35.

Föreläsare och samarbetspartners
Norra Sverige:
Lennart Lindahl, LL Projektkonsult i Skellefteå AB
Södra Sverige:
Eva Hellström, Evheco Verksamhetsutveckling

Kontakta oss

Deltagare

Företagsledning, chefer, arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – ett krav som lönar sig!

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Arbetsmiljöarbetet ska finnas med som en medveten och aktiv del i den dagliga verksamheten. Förhållanden som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet ska undersökas, riskbedömas och vid behov åtgärdas. Hur arbetet utformas i praktiken beror på verksamhetens omfattning och de risker som finns. Grundtanken är att arbeta förebyggande så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. Investering i en bra arbetsmiljö ger återbetalning i form av en välmående organisation med ökade möjligheter till god lönsamhet.

Arbetsgivarens ansvar att upprätthålla rätt kompetens

Alla på ett företag ska, på olika nivåer, medverka och ha kunskaper i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Speciella krav på kunskap och kompetens ställs dock på de personer som av arbetsgivaren har fått i uppgift att driva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.


Utbildningens upplägg

Utbildningen ger en inblick i kraven på och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utformas och tillämpas i praktiken.

Innehåll

 • Grunden för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Regelverk
 • Termer och begrepp
 • Ansvar – olika roller och samverkan
 • Uppgiftsfördelning
 • Kartläggning och riskbedömning
 • Handlingsplaner
 • Dokumentationskrav
 • Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Uppföljning och utvärdering
 • Integrering med andra ledningssystem inom t ex miljö och kvalitet
 • Tillämpningsuppgifter och diskussioner