Arbete på väg
– Nivå 3A och 3B

Påbyggnadsutbildning för dig som har ansvar för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar

Datum och ort

Pris
För prisuppgift och anmälan i Norrland, kontakta Lennart Lindahl, tel: 070-397 65 35.

Förkunskaper
Arbete på väg nivå 1 – 2. För nivå 3B krävs minst B-körkort och erfarenhet från vägarbete.

Föreläsare och samarbetspart
Lennart Lindahl, LL Projektkonsult i Skellefteå AB

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Maskinstyrning HR_hemsidan1

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som har ansvar för att upprätta en säker arbetsplats med vägmärken och anordningar och till dig som ska arbeta som trafikvakt, framföra lotsbil eller ha ansvar för tillfällig trafiksignal vid vägarbete. Du kan t ex ha rollen som utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare, byggledare, kontrollansvarig, BAS-P/U. Kursen är också lämplig för dig som ska vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Syfte

Utbildningen ger dig kunskap för att du i praktiken ska kunna utforma, utmärka och underhålla en vägarbetsplats utifrån ett risktänkande och god kännedom om vilka lagar, förordningar och föreskrifter som gäller. Du får kompetens för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter kursen ska du också ha kännedom om hur du upprättar och ansöker om en trafikanordningsplan (TA-plan). För dig som ska ha rollen som vakt, framföra lotsbil eller ha ansvar för trafiksignal ger utbildningen kunskap om hur du, på ett informativt och regelrätt sätt, genomför dina uppgifter.

Kursinnehåll nivå 3A och 3B

 • Vägarbeten fördjupning
 • Vägmärkesförordningen med tillhörande föreskrifter
 • Funktion och handhavande av skyddsanordningar
 • Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets och transportstyrelsens styrande dokument
 • Trafikverkets exempelsamling, fördjupning
 • V3 principen (Varna, Vägleda, Värna)
 • Objektanpassa TA-planer (Trafikanordningsplan)
 • Trafikförordningen och övriga relevanta lagar och bestämmelser
 • Information till TLC (Trafikledningscentralen), 3:e man, etc
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder