Arbete på väg
– Nivå 1 och 2

Arbetar du med entreprenader som är upphandlande enligt TRVK APV och
TRVR APV?

Då måste du ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 gäller från första timmen och är den kompetens som du och alla som vistas inom ett vägarbetsområde måsta ha.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort

Pris
För prisuppgift och anmälan i Norrland, kontakta Lennart Lindahl, tel: 070-397 65 35.

Föreläsare och samarbetspart
Lennart Lindahl, LL Projektkonsult i Skellefteå AB

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Maskinstyrning HR_hemsidan1

Deltagare

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats där Trafikverket är väghållare (statlig, kommunal eller enskild väg) och till alla som har någon form av ansvar för en vägarbetsplats:

 • Fordons- och maskinförare innefattande alla typer av mobila arbetsmaskiner i form av t ex vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon, etc
 • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvariga, nivå 3A samt vakt och lots nivå 3B

Syfte

Du får grundläggande kunskap om hur du identifierar risker i samband med vägarbeten och hur de ska undvikas. Du ska förstå nollvisionen och vad modernt trafiksäkerhetsarbete innebär vad gäller bland annat trafiksäkerhet och arbetsmiljövillkor. Du ska också ha god insikt i hur det egna uppträdandet liksom trafikantens uppträdande kan påverka säkerheten. För högsta säkerhetstänk och med hänsyn till arbetsmiljön ska du veta hur du utrustar och utmärker ditt fordon och ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras.

Målsättningen är att skapa säkrare arbetsplatser med tydlig kunskap och förståelse för de roller, ansvar och skyldigheter som åligger t ex arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare.

Kursinnehåll nivå 1 och 2

 • Allmänt om vägarbete
 • Ansvar och riskbedömning
 • Skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
 • Definitioner på vägarbetsplatsens olika zoner
 • Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning
 • De olika rollerna (trafikverket, trafikingenjören, projektledaren, arbetsgivaren)
 • Trafikantbeteende
 • Hastighet och krockvåld
 • V3 principen (Varna, Vägleda, Värna)
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Allmänt om vägmärken
 • Vägmärken, skyddsanordningar och lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Trafikverkets exempelsamling ”Arbete på väg”
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete