Byggarbetsmiljösamordnare
BAS-P och BAS-U
– fördjupningsutbildning

Fördjupade kunskaper och steg 2 för dig som ska bli certifierad BAS-P eller BAS-U


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar

Datum och ort
Kontakta oss för information

Pris
9 800 kr
Inför certifiering faktureras avgift för tentamen och ansökan av certifieringsföretaget. Moms tillkommer.

Anmälan
Kontakta oss

Arbetsmiljö

BAS fördjupningsutbildning, 2 dagar

För dig som: behöver fördjupad kunskap för din funktion som BAS-P eller BAS-U och som ska skriva tentamen inför certifiering.

Innehåll

 • Genomgång av de arbetsmiljöföreskrifter som styr bygg- och anläggningsarbete
  – Utförande av byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsplatsens utformning
  – Maskiner och teknik
  – Fysikaliska och mekaniska arbetsmiljörisker
  – Farliga ämnen och kemiska arbetsmiljörisker
  – Psykiska arbetsmiljörisker
  – Om olyckan inträffar samt personlig skyddsutrustning
 • Certifieringstentamen (tentamen 2, inriktning BAS-P alternativt BAS-U, 3,5 tim)