Byggarbetsmiljösamordnare
BAS-P och BAS-U
– Grundutbildning

Krav på utbildning för BAS-P / BAS-U

Utbildning med kunskapsprov eller certifieringstentamen


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller offertförfrågan.

Pris
9 900 kr
Inför certifiering faktureras avgift för tentamen och ansökan av certifieringsföretaget
Moms tillkommer

Föreläsare
Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Eva Hellström, Evheco Verksamhetsutveckling AB

Anmälan
Kontakta oss

Deltagare

Utbildning för dig som är: byggherre, projektör, projektledare, byggarbetsledare, arbetsmiljösamordnare, entreprenör.

Utbildningsintyg

Efter genomgången grundkurs med godkänt resultat på kunskapsprov erhålls ett utbildningsintyg.

Personcertifiering (valfritt)

Ska du bli certifierad BAS-P eller BAS-U kan du göra certifieringstentamen (2 st á 2,5 och 3,5 timmar) i samband med utbildningen. Rekommendation är att även gå vår BAS fördjupningsutbildning. Tentamen 1 skrivs i samband med grundutbildningen och tentamen 2 i samband med fördjupningsutbildningen.

Innehåll BAS grundutbildning

  • Arbetsmiljölagen
  • Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
  • Arbetsuppgifter som ingår i BAS-P och BAS-U
  • Kunskapsprov (2,5 tim) eller certifieringstentamen

Utbildning, kompetens, erfarenhet samt lämplighet

För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Utbildning med kunskapsprov alternativt tentamen inför certifiering

Approvus grundutbildning på två dagar är allmänt inriktad mot BAS-P och BAS-U och ger dig, efter godkänt kunskapsprov, ett utbildningsintyg. Väljer du att satsa på en certifiering kan vi, genom vårt samarbete med certifieringsföretagen, erbjuda dig tentamensskrivning. Tentamen inför certifiering kan du skriva i samband med utbildningstillfället.

Certifierad BAS-P eller BAS-U – ett sätt att intyga din kompetens

Ett personcertifikat kan vara en möjlighet att underlätta för byggherren att verifiera att just du är lämplig för uppdraget som BAS-P och/eller BAS-U. Kraven för certifiering är att du har avlagt tentamen med godkänt resultat, att du uppfyller kraven för allmän teknisk kunskap, samt kan uppvisa erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Kravspecifikationen för certifiering är framtagen av en samrådsgrupp bestående bl a av certifieringsföretagen DNV, SP Certifiering och Kiwa. Approvus utbildningar för BAS-P och BAS-U är framtagna utifrån de ställda kraven i kravspecifikationen och ger dig möjlighet att, efter godkänt resultat på tentamen, bli certifierad. För dig som vill satsa på en certifiering erbjuder Approvus en grundutbildning och en fördjupningsutbildning på totalt 2 + 2 dagar där tentamensskrivning ingår.