BAS uppdateringsutbildning
– 1 dag

Har du koll på alla förändringar i Arbetsmiljölagstiftningen?

Arbetsmiljöverket rekommenderar att du uppdaterar dina kunskaper i rollen som
BAS-P/U cirka vart femte år.

Är det dags för omcertifiering efter fem år?
Utbildningen är förberedande för tentamen.
Tentamen kan du skriva hos oss.


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort

Pris
5 100 kr
Moms tillkommer

Föreläsare
Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Anmälan
Kontakta oss

Syfte

Utbildningen ger dig kunskap om de senaste nyheterna och ändringarna i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter som rör bygg- och anläggningsbranschen. Du får också en förståelse för systemet med sanktionsavgifter som har införts i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ska du omcertifiera dig som BAS-P/U är kursen en bra förberedelse för dig inför det kunskapsprov som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för din fortsatta certifiering.

Deltagare och Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som har deltagit i tidigare utbildningar för Byggarbetsmiljösamordnare eller till dig som har erfarenhet av uppdrag som BAS-P/U.

Nya bestämmelser om sanktionsavgifter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda, vilket innebar att man vid överträdelser kunde bli dömd till böter. En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför om en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014 och som innebär att fler regler kombineras med sanktionsavgifter.

Det finns särskilda bestämmelser för tillverkare/importörer av utrustning, för byggherrar, BAS-P och BAS-U. Under kursdagen går vi igenom de föreskrifter och paragrafer som är förenade med sanktionsavgifter och som du måste känna till i din roll som byggarbetsmiljösamordnare.

Kursinnehåll

  • Nyheter inom arbetsmiljölagstiftningen
  • Repetition av olika parters arbetsmiljöansvar
  • Sanktionsavgifter i ett fyrtiotal föreskrifter
  • Sanktionsavgifter för fallrisker fr o m 1 januari 2015
  • Skillnad mellan sanktionsavgift och straff
  • Aktuella rättsfall
  • Erfarenhetsutbyte kring arbetsmiljöplaner

Utbildningsintyg

Efter genomgången utbildning erhålls ett utbildningsintyg.