BAM – Bättre arbetsmiljö
– Utbildning i grundläggande arbetsmiljökunskap

Viktigt kompetensområde för dig som har arbetsledande befattning eller rollen som skyddsombud


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar

Utbildningen kan också erbjudas företagsbeställd, där tid och omfattning anpassas efter ert behov. Kontakta oss för offertförfrågan.

Datum och ort
20 – 21 april 2017, Skellefteå
Grundutbildning, lämplig för bland annat skyddsombud.

Pris
För prisuppgift och anmälan i Norrland, kontakta Lennart Lindahl, tel: 070-397 65 35.

Föreläsare och samarbetspartners
Norra Sverige:
Lennart Lindahl, LL Projektkonsult i Skellefteå AB
Södra Sverige:
Eva Hellström, Evheco Verksamhetsutveckling

Kontakta oss

Deltagare

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, med flera, och som har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningen riktar sig också till dig som ska bli certifierad BAS-P och/eller  BAS-U och som saknar grundläggande kompetens i arbetsmiljöfrågor.

Syfte

Utbildningen ger dig en övergripande bild och allmän inblick i ämnesområdet, men också grundläggande kunskaper och metoder som förbereder dig för praktiskt arbete med arbetsmiljörelaterade uppgifter. Syftet är också att utbildningen ska stimulera och bidra till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor där sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling blir tydlig.

Innehåll

  • Lagar, regler och föreskrifter
  • Chefens och skyddsombudets roll
  • Identifiera och hantera positiva och  negativa faktorer
  • Hur man arbetar förebyggande
  • Påverkan av förändringsarbete
  • Kunna göra riskbedömning och handlingsplan