Arbetsmiljöansvar i byggprojekt
– Utbildning 1 dag

Arbetsmiljöansvar och straffansvar
Sanktionsavgift och böter
– vad är skillnaden?


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan eller för offertförfrågan.

Pris
5 100 kr
Moms tillkommer

Föreläsare
Dennis Andersson
Accent VVS-konsult Byggjuridik AB

Anmälan
Kontakta oss

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig, som vill få koll på verksamheten, kunskaper om regelverket kring arbetsmiljön på en byggplats. Vi går igenom skillnader mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar, delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljön samt relevanta föreskrifter. Den 1 juli 2014 trädde ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Hur de olika bestämmelserna berör dig som arbetar inom byggsektorn går vi igenom under kursen.

Var aktiv och vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö

Som chef förväntas du vara aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Detta skyddsansvar fördelas på ett antal olika rollinnehavare och de beskrivs i övergripande termer som ”arbetsgivare”, ”tillverkare”, ”upplåtare”, ”den som råder över ett arbetsställe” osv. Skyddsansvarets innehåll är olika för olika rollinnehavare och kan vara mer eller mindre begränsat. Arbetsgivaren i ett entreprenadföretag har det fulla ansvaret för sina anställda även när det gäller arbeten som utförs på beställarens arbetsplats. Undantag finns dock i lagen. Den som råder över ett arbetsställe har till exempel ansvar för anordningar på arbetsstället, till skydd för alla som arbetar där utan att vara arbetstagare hos denne.

Tips och råd för ett lyckat arbetsmiljöarbete

Approvus utbildning ger dig grunderna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och tips på vad du som chef kan göra för att organisera, samordna och fördela arbetsuppgifter inom arbetsmiljön. Hur man kan hantera rollen som BAS-P/U i olika typer av projekt och hur man tar fram ändamålsenliga arbetsmiljöplaner är också något som avhandlas under kursdagarna.

Ur innehållet

 • Nyheter inom arbetsmiljölagstiftningen
  – Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
  – Bestämmelser med sanktionsavgifter
  – Byggnadsställningar
 • Arbetsmiljöansvar eller straffansvar
  – Sanktionsavgifter och böter – vad är skillnaden?
  – Straffansvar inom arbetsmiljöområdet
  – Egna och andras anställda
  – Aktuella rättsfall
 • Systematiskt arbetsmiljöansvar
  – Samordningsansvaret, BAS-P/U
  – Delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljön
  – Skyddsombudets roll
  – Den anställdes rättigheter och skyldigheter