Arbetsmiljö

Kunskaper i arbetsmiljö – en viktig investering

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet. Kunskaper i arbetsmiljö berör alla medarbetare och företag som satsar på en god arbetsmiljö får ett välmående företag. En naturlig följdeffekt för ett företag som mår bra och en självklar målsättning är förstås ökad lönsamhet. Att satsa på att förmedla kunskap om arbetsmiljö inom företaget är därmed en bra och nödvändig investering.

Arbetsmiljö

Utbildning – en del i arbetsmiljöarbetet

Approvus utbildningar i arbetsmiljö är framtagna och anpassade utifrån de krav som ställs i svensk arbetsmiljölagstiftning. Efter genomgången utbildning hos oss erhålls utbildningsintyg som verifierar kunskapskrav uppfyllda för kursens innehåll. Ytterligare ett steg är att intyga sin kompetens genom personcertifiering. För dig som ska ha rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P eller BAS-U, erbjuder vi utbildning som är förberedande för certifieringstentamen.


Om våra utbildningar i Arbetsmiljö

För mer information om våra utbildningar, klicka på respektive rubrik i listan till vänster.