Anläggning

Anläggningsprojekt – ett ständigt pågående arbete utan slut

Byggnads- och anläggningsarbeten utgör en stor del av samhällsbyggandet och involverar många olika yrkesgrupper. Branschen lever i en föränderlig värld där förutsättningarna varierar, vilket kräver god planering och framförhållning för alla verksamma i processen som till exempel byggherrar, arkitekter, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och arbetsgivare.

Arbetet med anläggningsprojekt tar aldrig slut och sett över tid är branschen mycket stabil där det ständigt behövs nya medarbetare.

Jordglob


Om våra utbildningar inom Anläggning

För mer information om våra utbildningar, klicka på respektive rubrik i listan till vänster.