Image

Aktuellt

2019-04-12: Certifierad besiktningsman lagerinredningar
Image

Certifierad Besiktningsman Lagerinredningar

Nu finns återigen möjligheten att bli certifierad besiktningsman. RISE Certifiering erbjuder tjänsten som grundar sig på RISE Certifieringsregler för Besiktningsman Lagerinredningar. De krav som måste uppfyllas för certifiering är; teknisk utbildning, yrkeserfarenhet, lämplighet och kunskap verifierad genom RISE kunskapsprov. Med din ansökan till RISE ska du skicka med ett antal dokument med bland annat styrkt intyg på praktisk erfarenhet och en projektlista. När du skrivit tentamen med godkänt resultat kompletteras det till din ansökan.

Ansökan om certifiering gör du via RISE hemsida. Har du mer frågor om certifieringen kan du kontakta RISE på fragor.person@ri.se 

Notera att det inte finns krav på att vara certifierad besiktningsman. Kravet ställs oftast från kund och kan vara en konkurrensfördel. Men du får lov att jobba som besiktningsman utan att vara certifierad. Utför du endast interna besiktningar är en certifiering inte nödvändig.

Utbildning Besiktningsman Lagerinredningar

Approvus erbjuder utbildning sedan många år tillbaka för besiktningsmän, oavsett om det gäller certifiering eller inte. Efter avslutad utbildning erhålls ett kursintyg. Väljer du att gå hela vägen fram till en certifiering är utbildningen förberedande för tentamen. Tid för tentamen ingår som avslutning sista kursdagen. 

Mer om utbildningen, läs mer här

2018-11-05: Beakta arbetsmiljöaspekter tidigt i bygg- och anläggningsprojekt
2018-10-29: Stort intresse för sakkunnig inom brandskydd
2018-09-25: Vad innebär ISO 16890?
2018-09-25: Krav på certifiering för pannoperatörer
033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post