Image

Aktuellt

2021-10-20: Våra anpassningar till coronaviruset Covid-19

Anpassningar till rådande situation
Vi följer kontinuerligt utvecklingen kring coronaviruset Covid-19 med att lyssna av och anpassa oss till de rekommendationer som regeringen och myndigheter förmedlar. Vi vill att du ska känna dig trygg med att gå utbildning hos oss, och vi gör noggranna riskbedömningar från fall till fall. Du som är anmäld på en utbildning hos oss uppmanas att förhålla dig till de förmaningar och restriktioner som finns om hygien och att hålla dig hemma vid minsta förkylningssymtom.  

2019-04-12: Certifierad besiktningsman lagerinredningar
2018-11-05: Beakta arbetsmiljöaspekter tidigt i bygg- och anläggningsprojekt
2018-10-29: Stort intresse för sakkunnig inom brandskydd
2018-09-25: Vad innebär ISO 16890?
033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post