Vi gör duktiga människor till experter

Liten med muskler – vi är det lilla företaget men stora på kunskapsförmedling. För oss och våra föreläsare är det självklart att ständigt hålla oss uppdaterade på det senaste inom bygglagstiftningen. Hos oss får du alltid färsk information. Vi vet att utbildning är bra för alla parter och inte minst för din personliga utveckling. Vi tycker om att göra duktiga människor till experter. Välkommen att se vårt utbud av utbildningar.

Uppdatering kontrollansvarig KA, Den digitaliserade kontrollplanen, Energikartläggning i stora företag, BBR – Boverkets byggregler, Funktionskontrollant OVK, Entreprenadbesiktning, Entreprenadjuridik, Sakkunnig brandskydd SAK 3, Sakkunnig kulturvärden KUL, Sakkunnig tillgänglighet TIL, Energiexpert CEX, Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U, Certifierad brunnsborrare, Arbetsmiljö … med mera


Du som är kontrollansvarig,
har du koll på ditt certifikats giltighetstid?

Planera i god tid och säkra din kursplats på någon av alla våra uppdateringsutbildningar. Nu har vi laddat upp med en mängd kurstillfällen under våren 2018.

Läs mer och anmäl dig – klicka här.

Utbildningen är på en dag och tid för tentamen ingår. I kurspriset ingår också ett abonnemang på Pecar E-plan i sex månader för max 4 projekt (till ett värde av 1 050 kr) – läs mer om Pecar E-plan, klicka här.


Nytt hos Approvus

Vi bevakar ständigt efterfrågan på utbildningsområden, dels genom att lyssna på våra kursdeltagare, och dels genom att bevaka förändring i bygglagstiftningen. Vårt kursutbud breddas kontinuerligt. Välkommen att bevaka våra nyheter på vår hemsida och genom våra nyhetsbrev.

Håll dig uppdaterad – Anmäl dig till prenumeration av vårt nyhetsbrev

Ska du bli certifierad?
Utbildning hos Approvus är en god hjälp på vägen

En av våra inriktningar är utbildningar som leder till personcertifiering och vi kan erbjuda tentamen i samband med utbildningstillfället. Godkänt resultat på tentamen är ett av kraven för en certifiering.

Läs mer om certifieringsprocessen
– klicka här.


Utbildningar för dig som vill ha en nyckelroll i framtidens byggbransch?

Utbildning är bra för alla parter, inte minst för din egen utveckling. Med någon av våra utbildningar i ryggen kan du ta ett större ansvar i ditt arbete. Hos oss kan du gå utbildning för att verifiera din kompetens inom ett specifikt ämnesområde.

Ditt utbildningsbehov tillgodoser vi dels genom egen spetskompetens inom koncernen, och dels genom vårt kontaktnät av externa konsulter. Våra föreläsare ser till att du får ta del av det senaste som hänt inom ditt ämnesområde.

Våra kompetensområden finns inom bygg/anläggning, fastighet, entreprenadjuridik, energi, innemiljö, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi erbjuder ett utbildningsprogram med kurser på fastställda tider och orter, men hjälper även företag med anpassade utbildningar, seminarier eller informationsträffar.

Välkommen att «kontakta oss»